Labyrint

?
 

Hjælp og detaljer

Dette er et simpelt labyrint spil, hvor man skal føre sin gule "mand" gennem labyrinten, fra det nederste venstre hjørne til det øverste højre. Man kan bevæge den gule mand med knapperne eller med piletaster, dersom man sidder ved en computer med sådanne. Hvis man går ind i en væg slår manden sig og bliver kortvarigt rød. Så længe manden er rød, kan han ikke bevæge sig.

Undervejs i spillet tages der tid. Sluttiden vises når man er færdig med spillet, altså er kommet gennem labyrinten.

Hver gang man starter et nyt spil dannes en ny tilfældig labyrint. Algoritmen til dannelsen af en labyring er taget her, dog rettet lidt til.