Venus' fase

?
 
>
<<
<
 
>
>>
ma
ti
on
to
fr
D.D.

Hjælp og detaljer

Planeten Venus kredser om Solen i en bane, der er mindre end Jordens og samtidig med en større hastighed. Cirka hvert halvandet år overhaler den Jorden indenom. På dette tidspunkt er den nærmest Jorden, men samtidig vil Solens lys naturligvis ramme den halvdel, der peger mod Solen og derfor væk fra Jorden. Resultatet er at Venus vil være mørk ligesom Månen er det ved nymåne.

Når Venus herefter fjerner sig mere og mere fra Jorden vil den samtidig blive lyst mere og mere op, for til sidst at være fuld idet den når den modsatte side af Solen. På dette tidspunkt er den side af Venus, der er oplyst af Solen nemlig synlig fra Jorden. Herefter aftager Venus igen samtidig med at dens udstrækning (set fra Jorden) vokser.

Med andre ord, så ændrer Venus ligesom Månen faser fra ny til fuld, men samtidig tilsyneladende størrelse (udstrækning), således at den er størst når den er ny og mindst når den er fuld.

Dette program illustrerer dette. Man kan vælge en given dato i kalenderen under figuren af Venus, herunder bruge knapperne ved siden af månedsnavn og årstal til at springe måned eller år frem eller tilbage. Hver gang man vælger en dato, tegnes Venus med den fase og relative udstrækning, som den har på denne dato. Man kan altid gå tilbage til dags dato ved at trykke på knappen "D.D.".

Trykker man på knappen (">") nederst i figuren for Venus, vil programmet automatisk spinge en dag frem for hvert fejrdedel sekund. Man stopper afspilningen ved at trykke på knappen igen (der nu vises som "||" idet et tryk vil bringe afspilningen til pause).

Den matematiske forklaring af størrelses- og fasevariation kan læses i denne note: Venus' relative størrelse og fase.