Sundhedsberegner

?
 
VEND 150 160 170 180 190 200 210 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Indstil højde Indstil vægt Mand Kvinde 10 kg

Hjælp og detaljer

Dette program giver mulighed for at indikere en persons sundhedstilstand – specielt i forhold til overvægt. Der er 5 indikator for sundhedstilstanden, som alle er behæftet med en vis usikkerhed og giver fejlagtige resultater i visse situationer. De kan derfor ikke ersatte mere detaljerede målinger af fedtprocent og andre sunhedsparametre (kondital, kolesteroltal for eksempel), men de kan bruges til at give et overordnet billede og bruges til at monitorere fremgang i forbindelse med vægttab.

Programmet beregner en række indikatorer, BMI, talje/højde, talje/hofte og fedtprocent ud fra simple målinger med badevægt og målebånd. For fedtprocenten benyttes en empirisk formel.

For at benytte programmet skal man først måle sin højde, omkredsen ved taljen (ved navle for mænd, den mindste omkreds for kvinder), omkredsen af hoften (den største omkreds) og omkredsen af halsen (den mindste omkreds). Samt sin vægt.

Resultatet "indtastes" i programmet ved at dreje på skiverne, så de står på den rigtige værdi. Der er en for- og bagside. På forsiden sættes højde, vægt og køn; på bagsiden målene for talje, hofte og hals. Klik på "Vend" for at skifte mellem for- og bagside.

Resultatet for indikatorerne vises i en tabel under skiverne. For hver af de 5 indikatorer vises en status:

Er status grøn, tyder indikatoren på, at du er sund
Er status gul, tyder indikatoren på, at du er nogenlunde sund men med plads til forbedringer
Er status rød, tyder indikatoren på, at du bør forbedre din sundhed

Men som sagt kan enkelte indikatorer (specielt BMI) i nogle tilfælde give et forkert billede. Der er dog ingen tvivl om at 5 røde status er et klart tegn på manglende sundhed. Og at 5 grønne er et godt tegn på at du er sund.

De 5 indikatorer beskrives i nedenstående tabel:

Indikator Beskrivelse
BMI Body-mass index, som er vægten (i kg) delt med kvadratet på højden (i m). Indikator for overvægt og undervægt, men giver for høje værdier for muskuløse personer og indikerer normal sund BMI for tyndfede, som i virkeligheden har for meget fedt og kun holder vægten lav, da deres muskler er for små. Bør normalt ligge mellem 18,5 og 25 (kg/m2). Er BMI over 30 er der (normalt) tale om tydelig overvægt. Er den under 18,5 indikerer den undervægt.
Taljemål Simpel indikator for overvægt, men tager ikke hensyn til personens højde. For mænd indikerer en talje over 102 cm overvægt og en talje over 94 cm risiko for overvægt. For kvinder er tallene 88 henholdsvis 80 cm.
Talje/højde En alternativ til taljemål, som tager hensyn til personens højde. Bør være under 0,5.
Talje/hofte En alternativ til taljemål, som indirekte tager hensyn til personens højde. Bør være under 0,8 for kvinder. For mænd skal målet helst være under 0,9 og er det over 1,0 er det en indikation af overvægt.
Fedtprocent En empirisk beregning af fedtprocenten, som bør tages med et gran salt. Har tendens til at give for høje værdier. De benyttede formler er taget fra denne side, hvor man også kan finde de alders- og køns specifikke værdier for fedtprocenten, som man bør ligge indenfor.