Molekylebygger

?
 

 

 

Hjælp og detaljer

I dette spil skal man bygge et plant aromatisk organisk molekyle, bestående af atomer af følgende grundstoffer:

Grundstofnavn Symbol Brik
Hydrogen (brint) H
Carbon (kulstof) C
Nitrogen (kvælstof) N
Oxygen (ilt) O
Chlor (klor) Cl
aromatisk ring

En aromatisk ring er ikke et atom men en tom plads omgivet af 6 atomer (Carbon og eller Nitrogen) som skiftesvis har enkelt- og dobbeltbindinger i ringen (således, at der er 3 enkeltbindinger og 3 dobbeltbindinger i ringen). Aromatiske molekyler er molekyler der indeholder en eller flere aromatiske ringe.

Når man bygger molekylet skal bindingerne passe, for eksempel passer enkeltbindinger fra et hydrogenatom ikke med dobbeltbindingen i carbonatomet.

Man bemærker, at atomene kan roteres. Således kan for eksempel carbonatomets dobbeltbinding pege i alle seks retninger og ikke kun i den, der er vist i tabellen. Desuden findes Nitrogen (N) også i en spejlet udgave af den, der er vist i tabellen:

Når man klikker på "Start spil" vil spillet vælge et blandt 16 molekyler, som man skal bygge. Nedenstående tabel viser hvilke molekyler, der er på spil. Klikker man på navnet tegnes molekylet under tabellen.

Undervejs i spillet bygger man molekylet ved at klikke på en plads, hvor der endnu ikke er placeret et atom. Spillet viser nu de mulige atomer på denne plads og man vælger så ved at klikke på den af mulighederne, som man ønsker.

Spillet slutter, når molekylet er bygget færdigt – der er ikke flere åbne bindinger. Man får at vide om man har gættet rigtigt eller forkert.

Molekylenavn Formel
Benzen C6H6
Naphtalen C10H8
Styren C8H8
Chlorbenzen C6H5Cl
1,4-dichlorbenzen C6H4Cl2
Benzaldehyd C7H6O
Benzoylchlorid C7H5OCl
Nitrosobenzen C6H5NO
Pyridin C5H5N
Quinolin C9H7N
Pyridazin C4H4N2
Pyrimidin C4H4N2
Pyrazin C4H4N2
1,2,3-triazin C3H3N3
1,2,4-triazin C3H3N3
1,3,5-triazin C3H3N3