Mesonvendespil

?
 

u

d

c

s

t

b

u

d

c

s

t

b

u

d

c

s

t

b

u

d

c

s

t

b

u

d

c

s

t

b

u

d

c

s

t

b

 

Hjælp og detaljer

Mesoner er subatomare partikler som er sammensat af en kvark og en antikvark.

Kvarker er elementarpartikler, og de findes i 6 varianter (flavors): Up (u), Down (d), Charm (c), Strange (s), Top (t) og Bottom (b):

1. familie 2. familie 3. familie ladning

u

c

t

2/3

d

s

b

-1/3

Som det fremgår af tabellen har Up, Charm og Top ladningen 2/3 (af elementarladningen), mens Down, Strange og Bottom ladningen -1/3 (af elementarladningen). De to kvarker i 1. familie er de letteste, mens de to kvarker i 3. familie tilsvarende er de tungeste.

Udover (elektrisk) ladning vil de 6 kvarker antage en såkaldt farveladning. Denne kan have værdien rød, grøn og blå (hvilket ikke har noget med de rigtige farver at gøre - blot et udtryk for, at der er tre muligheder).

Antikvarkerne har modsat ladning og farveladning og noteres med en overstregning:

1. familie 2. familie 3. familie ladning

u

c

t

-2/3

d

s

b

1/3

Den modsatte farve til rød er antirød (cyan), til grøn antigrøn (magenta) og til blå antiblå (gul):

Farve
Antifarve

Mesonerne er partikler der er sammensat af en kvark og en antikvark med modsat farve, for eksempel en rød Up kvark og en antirød Up antikvark eller en grøn Charm kvark og en antigrøn Down antikvark. Farven for mesonen bliver derfor altid farveløs, da en farve og en antifarve så at sige ophæver hinanden – i farveanalogien kan man også sige, at farve og antifarve adderer til hvid, som ved additiv farveblanding, idet hvid så regnes som farveløs.

Ladningen for mesonen bliver altid -1, 0 eller 1 (gange elementarladningen), hvilket let ses ved at sammenligne ladningen for kvarker (2/3 eller -1/3) med ladningen for antikvarker (-2/3 eller 1/3).

I dette vendespil skal kvarkene parres så de danner mesoner. Når dette sker, vil de to kvarker blive hvide, som illustration af at mesonen er hvid (eller rettere farveløs).

Inden man starter spillet kan man vælge hvilke mesoner, der er tilladt:

  • Vælges "Alle mesoner" er alle mesoner tilladte.
  • Vælges "Kun ladede mesoner" vil man kun kunne danne mesoner, der har en (elektrisk) ladning (som så er -1 eller 1). En meson med ladning +1 fås ved at parre en Up, Charm eller Top kvark med en Down, Strange eller Bottom antikvark. Tilsvarende vil en meson med ladning -1 bestå af en Down, Strange eller bottom kvark parret med en Up, Charm eller Top antikvark.
  • Vælges "Kun neutrale mesoner" vil man kun kunne danne mesoner, der er (elektrisk) neutrale (altså har ladning 0). Disse kan bestå af en Up, Charm eller Top kvark parret med en Up, Charm eller Top antikvark. Eller af en Down, Strange eller Bottom kvark parret med en Down, Strange eller Bottom antikvark.
  • Vælges "Kun kvarkonium" vil man kun kunne danne mesoner som består af en kvark og en antikvark af samme variant, for eksempel en Up kvark og en Up antikvark. Ladningen for en kvarkonium er altid 0. I den virkelige verden er det ikke muligt, at danne kvarkonium med en Top kvark og en Top antikvark, da denne quark er alt for ustabil og hurtig henfalder til en af de andre quarker. Men i dette spil er det dog muligt.