Baryonmastermind

?
 

u

 

 

u

 

 

u

 

 

u

 

 

u

 

 

u

 

 

u

 

 

u

d

s

 

u

d

c

s

t

b

Hjælp og detaljer

Baryoner er subatomare partikler som er sammensat af tre kvarker med hver sin farve.

Kvarker er elementarpartikler og de findes i 6 varianter (flavors): Up (u), Down (d), Charm (c), Strange (s), Top (t) og Bottom (b):

1. familie 2. familie 3. familie ladning

u

c

t

2/3

d

s

b

-1/3

Som det fremgår af tabellen har Up, Charm og Top ladningen 2/3 (af elementarladningen), mens Down, Strange og Bottom ladningen -1/3 (af elementarladningen). De to kvarker i 1. familie er de letteste, mens de to kvarker i 3. familie tilsvarende er de tungeste.

Udover (elektrisk) ladning kan de 6 kvarker antage en såkaldt farveladning. Denne kan have værdien rød, grøn og blå (hvilket ikke har noget med de rigtige farver at gøre, men blot et udtryk for, at der er tre muligheder).

Farve

De 3 kvarker i en baryon har hver sin farve; rød, grøn og blå. Således er en baryon farveløs, da de tre farver for kvarkerne (rød, grøn og blå) adderer til hvid, som ved additiv farveblanding, idet hvid så regnes som farveløs.

I dette spil skal man gætte en baryon ved at få den sammensat af 3 kvarker i de korrekte varianter (flavors). Farverne er naturligvis fastlagte: Den ene kvark skal være rød, den anden grøn og den tredje blå. Men rækkefølgen af farver skal også være korrekt.

Man kan bytte farve på to kvarker ved at klikke på disse. Og man kan ændre variant (flavor) for en kvark ved først at klikke på denne og herefter klikke på en af de 6 ufarvede kvarker til højre i spillet - eller omvendt først klikke på en af de 6 ufarvede kvarker til højre i spillet og så klikke på den kvark, som man vil ændre.

Hvis man har en kvark i den korrekte variant (flavor) men med forkert farve, vises dette med en sort udfyldt cirkel ved siden af gættet. Er både varianten og farven korrekt bliver den sorte cirkel udfyldt med hvidt. Man har således gættet rigtigt, når man får tre hvide cirkler - som illustration af at en baryon er hvid (eller farveløs).

Vælges "Kun simple baryoner" vil man kun spille med baryoner, der består af Up, Down og Strange kvarker. Historisk svarer det til situationen i starten af 1960'erne, hvor den første teori for kvarker var blevet fremsat. På dette tidspunkt var det muligt at forklare alle de kendte baryoner (samt forudsige en uopdaget, Ω-) ved hjælp af disse tre kvarker:

kvark kvark kvark baryon

u

u

u

Δ++

u

u

d

Δ+, p+

u

d

d

Δ0, n0

d

d

d

Δ

u

u

s

Σ+

u

d

s

Σ0, Λ0

d

d

s

Σ

u

s

s

Ξ0

d

s

s

Ξ

s

s

s

Ω

Der er siden produceret baryoner med en (og måske to) Charm og Bottom kvark, men det er usandsynlig, at man kan skabe en baryon med en Top kvark, da denne er for ustabil. I dette spil er det dog muligt at have baryoner med en eller flere Top kvarker, dersom man ikke vælger kun at spille med simple baryoner.