Clock divider

?
 
RANGE LOW 32' 16' 8' 4' 2' FREQUENCY HARD SYNC LINEAR FREQUENCY AMOUNT PULSE WIDTH AMOUNT WIDTH 1V/OCTAVE AMOUNT SINE TRIANGLE SAW RAMP PULSE Q106 Synthesizers.com SOFT SYNC AMOUNT SOFT SYNC IN WAVE SELECTOR SAW RAMP TRI SQR SIN PUL AMPLITUDE OUT+ OUT- Q141 Synthesizers.com OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 16 32 1 2 3 4 5 6 7 8 MOON MODULAR 554

Hjælp og detaljer

I min modulare synthesizer benyttes de såkaldte clock signaler til at styre sequencere (CV og trigger), som så igen styrer trommer og skaber melodiske musiksekvenser. Ofte vil flere være på spil samtidig og det er sjældent, at man vil styre dem med samme hastighed. Derfor er det relevant at kunne splitte clock signalet op i flere med forskellige tempi. Dette gøres i mit system med Moon Modular 554 octal clock divideren. Dette program illustrerer hvorledes den virker.

Moon Modular 554 Octal Clock Divider består som navnet siger af 8 clock dividere. I praksis dog kun 7, da jeg har valgt at benytte divider 8 til at kunne resette outputtet fra de 7 første dividere, så de er i fase. Hver divider virker således:

 • Outputtet for divideren vil altid være pulse med ON fasen på 10 V og OFF fasen på 0 V.
 • Hvis divideren er sat til 1 vil det indkommende signal aktivere (trigge) ON fasen, når den vokser op over 1 V. Når signalet falder til under 1 V vil OFF fasen aktiveres. Er det indkommende signal en pulse vil resultatet (output) blive en pulse signal med samme fase.
 • Hvis divideren er sat til en værdi større end 1 vil det indkommende signal aktivere ON fasen første gang den vokser op over 1 V. Den vil så holde sig i denne fase indtil næste gang den indkommende signal vokser op over 1 V – følgende må det i mellemtiden have været under 1 V i en periode.
 • Hvis divideren er sat til en værdi større end 1 vil det indkommende signal aktivere ON igen efter det antal perioder for det indkommende signal, som divideren er sat til. Er divideren således sat til 2, vil ON igen blive aktiveret efter anden periode. Er divideren sat til 3, vil det ske efter 3 periode og så videre.

Dette betyder, at pulsbredden af output vil være lig med 1/division, altså 1/2 hvis divideren er sat til 2, 1/3 hvis divideren er sat til 3, 1/4 hvis divideren er sat til 4.

Internt er input og output forbundet til hinanden således at man i princippet kan benytte alle 7 dividere med blot et indkommende signal til divider 1 (input 1):

 • Signalet til divider 1 vil automatisk blive sendt videre til divider 3, 5 og 7.
 • Output fra divider 1 vil automatisk blive sendt videre til divider 2.
 • Output fra divider 3 vil automatisk blive sendt videre til divider 4.
 • Output fra divider 5 vil automatisk blive sendt videre til divider 6.

Dette er illustreret på nedenstående figur:

M554 routing

 

I praksis kan det for eksempel benyttes til at skabe nye clock signaler med samme tempo, men med forskellige pulsbredder. Hvis divider 1 er sat til 4 vil det output herfra være en puls med et tempo, der er en fjerdedel (1/4) af det indkommende signal og have pulsbredden 25% (1/4). Men hvis man samtidig sætter divider 3 og 4 til 2, vil output fra divider 4 være en puls, der også er en fjerdedel (1/4) af det indkommende signal men have pulsbredden 50% (1/2). Dette har praktiske anvendelser.

I programmet er divider 1 forbundet med en oscillator, der kan lever tre forskellige bølgeformer:

 • Savtak (sawtooth)
 • Firkant (square), der er en puls med bredden 50%
 • Puls (pulse) med bredden 24%

For de første 4 dividere kan man sætte division til 1, 2, 3 eller 4 og output fra de 4 dividere vises sammen med input (det indkommende signal) nederst.